Filtrowana woda - nie tylko do picia
Filtrowana woda – nie tylko do picia
2 września, 2020
Dzbanki filtrujące do twardej wody
Dzbanki filtrujące do twardej wody
6 września, 2020
Pokaż wszystkie

Najpopularniejsze metody filtracji wody pitnej

Najpopularniejsze metody filtracji wody pitnej

Tak wiele jest sposobów na uzdatnianie, oczyszczanie i filtrację wody, jak wiele jest powodów, by to robić. Sposób filtracji dobierany jest bowiem do tego, jakie potrzeby ma dana woda- w jaki sposób i czym jest ona zanieczyszczona. Najlepiej by było, by każdy wybór odpowiedniej filtracji domowej był poprzedzony dokładnymi badaniami parametrów fizykochemicznych wody. Oczywiście jeśli mieszkamy w bloku, nie jest to aż tak niezbędne- woda w miejskich wodociągach zanim trafi do naszych kranów jest dość rygorystycznie badana, choć i ona zawiera cały szereg zanieczyszczeń- od chloru aż po zanieczyszczenia mechaniczne czy ślady metali ciężkich. Wodę zdecydowanie warto filtrować, gdy mamy własny dom stojący na wsi, gdzieś wśród pól oraz posiadamy własne ujęcie wody- konieczne jest wykonanie analizy wody z uwzględnieniem: stężenia żelaza, manganu, twardości ogólnej, azotanów, azotynów, jonu amonowego, odczynu pH, utlenialności, mętności, barwy i zapachu. Jakie są najpopularniejsze metody filtrowania wody?

Filtracja mechaniczna

To zdecydowanie najbardziej podstawowy sposób filtrowania zanieczyszczeń. Filtry mechaniczne to najczęściej filtry przepływowe, wypełnione odpowiednią substancją filtrującą- np. piaskiem kwarcowym, na którym podczas filtracji tworzy się biofilm. Filtracja mechaniczna usuwa z wody wszelkie zanieczyszczenia stałe jak chociażby rdzę, żwirek, piasek, osady, itp. Można tu od razu wspomnieć o sedymentacji, która pozwala usunąć cząsteczki cięższe niż woda. Za pomocą tego sposobu często usuwane są glony i zanieczyszczenia mechaniczne. W domach filtry mechaniczne montuje się najczęściej na rurach instalacji wodociągowej.

Procesy membranowe

Do tego typu filtracji zalicza się m.in. proces odwróconej osmozy, elektrodializę, ultrafiltrację czy nanofiltrację. Filtrowanie wody z użyciem membrany i wykorzystaniem procesu odwróconej osmozy traktuje się jako jedną z najlepszych sposobów filtracji- pozwala ona na zatrzymanie zanieczyszczeń na poziomie jonowym, w tym bakterii i wirusów.

Filtry z węglem aktywnym

Jednymi z najpowszechniej wykorzystywanych złóż do filtracji wody są złoża z węgla aktywnego- naturalnej i bardzo skutecznej substancji. Filtry z węglem znaleźć można chociażby w produktach Dafi – od dzbanków przez butelki, aż po filtry przepływowe. Węgiel filtruje wodę na dwa sposoby- wykorzystując zjawisko redukcji katalitycznej oraz zjawisko absorpcji. Dzięki redukcji katalitycznej z wody za pomocą węgla usuwane są chlor, chloramin oraz siarkowodór, absorpcja z kolei pozwala na wyeliminowanie z wody wszelkich zanieczyszczeń o ładunkach ujemnych przyciągając je. Węgiel usuwa z wody fenole, substancje organiczne, pestycydy oraz metale ciężkie.

Napowietrzanie

Inną metodą filtracji wody jest napowietrzanie, a więc utlenianie wody za pomocą tlenu. Napowietrzanie pozwala usunąć z wody rozpuszczone w niej gazy oraz lotne związki organiczne. Podczas napowietrzania wody wzrasta stężenie tlenu, a przez usunięcie CO2 zwiększa się odczyn pH wody.